Időpont-egyeztetés +36 (1) 332 1943
Írások Cikkek


Hitelezői igénybejelentés felszámolási eljárásban: ráérünk-e a 40. napon postára adni?

2021.05.06.

Sok cég életében előfordul, hogy egy vagy több partnere nem fizet időben. Ekkor jönnek a fizetési felszólítások, majd a jogi eljárás a követelés behajtása érdekében. Mi van akkor, ha a partner felszámolás alá kerül? Cikkünkben azt az esetet taglaljuk, amennyiben követeléssel rendelkezünk a partnerral szemben és más által indított kérelemre elrendelik a partner felszámolását.

 

Ekkor a cégközlönyben közzéteszik a partner felszámolásának megindításáról szóló végzést, melyben sablonszerűen megtalálhatjuk, hogy mindazok, akik az adóssal szemben fennálló ismert követeléseiket a felszámolás során hitelezőként érvényesíteni kívánják, ismert követeléseiket e végzés közzétételétől számított 40 napon belül jelentsék be a felszámolónak.

 

Felmerül a kérdés, hogy ezen 40 napos határidő azt jelenti, hogy a 40. napon elegendő a postán feladni a hitelezői igénybejelentést és megfizetni a nyilvántartásba vételi díjat?

 

Jogi oldalról nyilván beszélhetünk anyagi és eljárásjogi határidőkről, ehelyütt azonban inkább azt a változást hangsúlyoznánk ki, ami ekörben a joggyakorlatban időközben bekövetkezett.

 

A kiindulópont itt is a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, annak 8:3. § (1) bekezdése, mely szerint a jognyilatkozat megtételére vagy egyéb magatartás tanúsítására napokban megállapított határidőbe a kezdőnapot nem kell beleszámítani. A (3) bekezdés ezt azzal kiegészíti, hogy ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.

 

Tehát a végzés közzétételének napja, mint kezdőnap a Ptk. 8:3. § (1) bekezdése szerint a határidőbe nem számít bele.

 

Miután tudjuk, hogy a végzés közzétételének napja a határidőbe nem számít bele, jön az igazi kérdés, miszerint elég csak a határidő utolsó napján postára adni hitelezői igénybejelentésünket, vagy annak a 40 napon belül meg is kell érkeznie a felszámolóhoz, a postai küldeményünket át kell a felszámolónak a rendelkezésre álló 40 napon belül vennie?

 

A joggyakorlat egészen 2018-ig úgy foglalt állást a kérdésben, hogy elég az utolsó napon postára adni a hitelezői igénybejelentést (eljárásjogi határidő a 40 nap). Sajnos ezen a gyakorlaton a hitelezőknek kedvezőtlenül változtatott 2018-ban a Kúria, teljesen átfordítva a joggyakorlatot, amikor Gfv.VII.30.201/2018/4. számú határozata (BH 2019.5.143) kimondta, hogy a hitelezői igénybejelentés a követelés, a hitelezőt megillető alanyi jog érvényesítését jelenti, az igénybejelentési határidő – a jogintézmény természeténél fogva – anyagi jogi határidőnek minősül. Kétségtelen, hogy a csődtörvény 6. § (3) bekezdése a felszámolási eljárásban is megfelelően alkalmazni rendeli a polgári perrendtartás szabályait (amely megengedi a határidő utolsó napján feladni a postai küldeményt és ezzel a határidőt megtartottnak tekinti), ez a rendelkezés azonban a Kúria szerint csak az eljárási kérdésekre, tehát alapvetően a felszámolási eljárásnak a bíróság előtti szakaszára vonatkozik. A hitelezői igénybejelentésnek ezért legkésőbb a 40 napos igénybejelentési határidő lejártáig meg kell érkeznie a felszámolóhoz. Tehát a határidő elmulasztásának következményei alól a hitelezőt nem mentesíti az, hogy az igénybejelentését a határidő utolsó napján postára adta.

 

A felszámolónak a felszámolás közzétételétől számított 40 napon túl, de 180 napon belül bejelentett igényeket is nyilvántartásba kell vennie, ezeknek az igényeknek a kielégítésére azonban csak akkor kerülhet sor, ha a 40 napos határidőben bejelentett igények kielégítése után van rá vagyoni fedezet. A 180 napos határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

Végül megjegyezzük, hogy nemcsak a hitelezői igény bejelentésének, hanem a hozzá kapcsolódó nyilvántartásba vételi díj befizetésének is meg kell történnie a határidőn belül, azaz a díjnak meg kell érkeznie a gazdasági hivatal számlájára. Ha a hitelező az utolsó napon, a végső benyújtási határidőt megelőzően benyújtja a fizetési megbízást, akkor a bank azt még a tárgynapon teljesíti. Ha erre esetlegesen a bank hibájából nem kerül sor, a felszámolási eljárásban ilyenkor is úgy kell tekinteni, hogy a hitelezővé válás egyik feltétele csak határidőn túl került teljesítésre. A Kúria másik, Gfv. VII. 30.468/2018. számú döntésében (BH 2019.6.177.) fentieket megerősíti azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben a bank hibájából nem kerül sor a nyilvántartásba vételi díj határidőben történt befizetésére, a hitelező ilyen esetben a bankkal szemben kártérítési igénnyel léphet fel.

 

Erre tekintettel mindenképpen javasoljuk, hogy egy egyszerűnek tűnő hitelezői igénybejelentéssel is forduljunk szakemberhez, mert rendívül hátrányos pozícióba kerülhetünk, ha hitelezői igényünk csak 40 napon túliként kerül nyilvántartásba vételre. Ilyen esetben sajnos lényegesen kevesebb esély lesz hitelezői igényünk kifizetésére.

 

 

Készítette: dr. Kiss Csaba Attila

 

Felhasznált jogszabály:

BH 2019.5.143 - Kúria Gfv.VII.30.201/2018/4. számú határozata

BH 2019.6.177 - Kúria Gfv. VII. 30.468/2018. számú határozata

 

 

Cikk készítésének időpontja: 2021. május 06.


Vissza a Cikkekhez...
Szakterületek Kiemelt szakterületeink
Irodánkról Röviden

Irodánk több, mint 15 éve végez ügyvédi tevékenységet főként a polgári-, kereskedelmi- és gazdasági jog területén. Megbecsült és felkészült jogászok alkotják csapatunkat, és ez lehetővé teszi, hogy számos jogterületeken nyújtsunk minőségi szolgáltatást. Hisszük, hogy az ügyvéd és ügyfél kölcsönös sikerének titka az igények és problémák rugalmas kezelése.

Tudjon meg többet
Elégedett ügyfeleink
 • A kezdetektől fogva kiemelkedő szaktudással és lojalitással kísérik vállalkozói karrieremet, együttműködésünk több, mint 20 éve töretlen.

  - Az „év üzletembere”, 2014
 • „Ekkor teljesen váratlan esemény történt: azon túl, hogy ismeretlen számot egy nyári péntek délutánon felvettek egyáltalán ebben az üzletágban, Tibor felajánlotta, hogy visszajön az irodába meghallgatni az ügyet”.

  - Budapesti alapítványi szakiskola alapítója
 • A rugalmasan felmerülő igényeinknek megfelelően biztosítják a jogi szolgáltatásokat vállalkozásunk számára.

  - Egy épület-automatizálási vállalkozás ügyvezetője
 • Reménytelennek hitt jogvitás ügyemben nyújtottak profi és eredményes segítséget.

  - Törvényszéki Bíró
 • Kiemelkedő szaktudásuk és éleslátásuk már számtalanszor volt segítségemre felszámolói tevékenységem során.

  - Felszámolóbiztos Magyarország egyik legnagyobb felszámolójánál
 • Szakszerűen és precízen látják el a napi tevékenységünk során felmerülő jogi feladatokat, kiváltva ezzel egy házon belüli jogász alkalmazását.

  - Egy filmforgalmazó vállalkozás
   
Kapcsolat Forduljon hozzánk bizalommal

Cím 1055 Budapest, Szalay utca 4. VI. em.
Email info@illespartners.hu
Telefon +36 (1) 332 1943
Fax +36 (1) 354 0110
Copyright 2018. Illés és Társai Ügyvédi Iroda.
Minden jog fenntartva.