Időpont-egyeztetés +36 (1) 332 1943
Írások Cikkek


Harmadik hullám: Covid-19 vírussal kapcsolatos munkavállalói adatkezelés

2021.04.20.

A Covid-19 vírus terjedése miatt kialakult pandémia helyzet új adatkezelési igényeket teremtett, amelyek napi szinten érintik a munkaáltatókat is. Mérhet-e a munkáltató testhőmérsékletet a munkahelyre történő belépéskor? Kezelheti-e a munkáltató a munkavállaló fertőzöttségére vonatkozó személyes adatot? Kötelezheti-e a munkáltató arra a munkavállalót, hogy bejelentse a fertőzöttségét? Kötelezheti-e a munkáltató arra a munkavállalót, hogy bejelentse az érintettsége tényét? Kötelezheti-e a munkáltató a munkavállalót, hogy egészségügyi dokumentumokat/igazolást adjon a védettségének tényéről? Kezelheti-e a munkáltató a munkavállaló védettségére vonatkozó adatot? És ha igen, hogyan tehető ez jogszerűen, GDPR rendelkezéseinek eleget téve?

 

Azzal a munkáltatók tisztában vannak, hogy a jogszabályokból következően kötelezettségük az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkahely megteremtése. Ezen kötelezettség teljesítése során a vírushelyzet napi szinten ad adatkezelési kihívásokat, miközben az ezen extra helyzet által teremtett adatkezelések során is meg kell felelni a GDPR követelményeinek, az adatkezelés alapelveinek (pl. jogszerűség, célhoz kötöttség, adattakarékosság).

 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a munkáltatónak első sorban fel kell mérnie a veszélyhelyzetet, megterveznie azt, hogyan biztosítja az egészséges munkavégzés körülményeit ebben a különleges helyzetben, és azt, hogy ez milyen adatkezeléseket vet fel. Adatkezelési szükségletek megállapításakor meg kell vizsgálni, hogy az adott, adatkezeléssel elérni kívánt cél más úton is megvalósítható-e, olyan úton, ami nem jár együtt személyes adatok kezelésével. Ha arra jut a munkáltató, hogy az adott célt máshogyan nem érheti el, mint személyes adatok kezelésével, akkor meg kell határoznia azt az adatminimumot, amellyel a cél megvalósítható. Mindenképp szem előtt kell tartani, hogy a covid-19 által teremtett adatkezelések esetében egészégügyi adatokat kezel a munkáltató, azaz különleges adatokat, amelyek esetében elvárás a fokozott adatbiztonság garantálása (ki fér hozzá az adatokhoz, milyen eszközökkel biztosítják az adatok védelmét az illegális hozzáférésekkel szemben stb.).

 

Lássuk a kérdéseket és a megoldásokat a mai tudásunk alapján:


1.) Mérhet-e a munkáltató testhőmérsékletet a munkahelyre történő belépéskor?

Bizonyos feltételek mellett igen.

Melyek ezek:

- a munkáltató tulajdonában, használatában álló területére, épületeibe történő beléptetés során;

- valamennyi belépni szándékozó személyre egységesen kiterjedő védelmi intézkedésként (ún. „héjvédelem”) kerül alkalmazásra;

- az a testhőmérséklet-mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelési cél érdekében történő azonosításához nem kötött, és - semmilyen módon nem jár adat rögzítésével, további tárolásával, továbbításával.

 

Figyelemmel kell lenni arra, hogy önmagában abból, hogy valakinek magasabb a testhőmérséklete, nem vonható le az egyértelmű következtetés, hogy covid-19 vírussal fertőzött az illető, csak azt lehet eldönteni, hogy beléphet-e, vagy sem. A másik nagyon fontos elvárás, hogy sem a mérést megelőzően, sem azt követően nem azonosítható a személy, csak és kizárólag statisztikai anonim adat rögzíthető.

 

2.) Kezelheti-e a munkáltató a munkavállaló fertőzöttségének tényét? Kötelezheti-e a munkáltató arra a munkavállalót, hogy bejelentse a fertőzöttségét? Kötelezheti-e a munkáltató arra a munkavállalót, hogy bejelentse az érintettsége tényét?

 

Amennyiben a munkavállaló bejelentést tesz, és a bejelentés alapján a munkáltató a fertőzöttség, vagy a kitettség gyanúját, illetve tényét a megadott adatokból megállapíthatónak véli, rögzítheti a bejelentés időpontját, a személyazonosság megállapításához szükséges adatokat.

Megengedett a kérdőív munkavállalóval történő kitöltetése, amennyiben előzetesen a munkáltató kockázatértékelésben kimutatja, hogy a módszer szükséges és arányos mértékben korlátozza a munkavállaló magánszférához való jogát. Nagyon fontos viszont, hogy a kérdőív nem tartalmazhat a munkavállaló egészségügyi kórtörténetére vonatkozó adatokat, és nem írható elő egészségügyi dokumentáció becsatolása sem. Kötelező szűrővizsgálat szintén nem írható elő.

 

A bejelentésre kötelezés mögött egy munkáltatói szabályzat és adatvédelmi kockázatelemzés szükséges, rögzíteni pedig elég azt, hogy az adott munkavállaló nincs munkavégzésre alkalmas állapotban, illetve azt, hogy várhatóan ez az állapot meddig áll fent. Maga a covid-19 fertőzöttség tényének rögzítése nem szükséges, enélkül is elérhető a cél: biztonságos munkakörnyezet biztosítása.

 

3.) Védettség igazolása, avagy kötelezheti-e a munkáltató a munkavállalót, hogy egészségügyi dokumentumokat/igazolást adjon védettségéről?

 

A védettség tekintetében a munkáltató kérheti az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér applikációjának, illetve a védettségi igazolványnak, a bemutatását, másolatot nem készíthet, azt semmilyen formában nem tárolhatja, nem jogosult azt harmadik személy részére továbbítani sem. Munkáltató kizárólag azt rögzítheti, hogy a munkavállaló igazolta a védettségének tényét, és azt, hogy a védettség mely időpontig áll fenn, de semmilyen egyéb adatot nem gyűjthet, vagy kezelhet.

 

4.) Végezetül a munkavállaló kötelezettsége:

 

A Munka Törvénykönyve szerint a munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében, és a munkáltató veszélyt megszüntető intézkedéseinek végrehajtása során. E körben írható elő – előzetes kockázatelemzés alapján – a munkavállaó koronavírus elleni védettsége tényének munkáltató általi megismerése.

 

FONTOS:

A joggyakorlat és a hatóság (NAIH) ezen adatkezeléseket érintő álláspontja folyamatosan változik, amelyek nyomon követése elengedhetetlen, ahogyan igaz az is, hogy az adatkezelések mögötti kockázatelemzés, érdekvédelmi tesztek elkészítése nélkül a jogszabályoknak és a hatóság elvárásainak megfelelő adatkezelés nem valósítható meg.

 

Készítette: dr. Dely Zsófia

 

Cikk készítésének időpontja: 2021. április 20.


Vissza a Cikkekhez...
Szakterületek Kiemelt szakterületeink
Irodánkról Röviden

Irodánk több, mint 15 éve végez ügyvédi tevékenységet főként a polgári-, kereskedelmi- és gazdasági jog területén. Megbecsült és felkészült jogászok alkotják csapatunkat, és ez lehetővé teszi, hogy számos jogterületeken nyújtsunk minőségi szolgáltatást. Hisszük, hogy az ügyvéd és ügyfél kölcsönös sikerének titka az igények és problémák rugalmas kezelése.

Tudjon meg többet
Elégedett ügyfeleink
 • A kezdetektől fogva kiemelkedő szaktudással és lojalitással kísérik vállalkozói karrieremet, együttműködésünk több, mint 20 éve töretlen.

  - Az „év üzletembere”, 2014
 • „Ekkor teljesen váratlan esemény történt: azon túl, hogy ismeretlen számot egy nyári péntek délutánon felvettek egyáltalán ebben az üzletágban, Tibor felajánlotta, hogy visszajön az irodába meghallgatni az ügyet”.

  - Budapesti alapítványi szakiskola alapítója
 • A rugalmasan felmerülő igényeinknek megfelelően biztosítják a jogi szolgáltatásokat vállalkozásunk számára.

  - Egy épület-automatizálási vállalkozás ügyvezetője
 • Reménytelennek hitt jogvitás ügyemben nyújtottak profi és eredményes segítséget.

  - Törvényszéki Bíró
 • Kiemelkedő szaktudásuk és éleslátásuk már számtalanszor volt segítségemre felszámolói tevékenységem során.

  - Felszámolóbiztos Magyarország egyik legnagyobb felszámolójánál
 • Szakszerűen és precízen látják el a napi tevékenységünk során felmerülő jogi feladatokat, kiváltva ezzel egy házon belüli jogász alkalmazását.

  - Egy filmforgalmazó vállalkozás
   
Kapcsolat Forduljon hozzánk bizalommal

Cím 1055 Budapest, Szalay utca 4. VI. em.
Email info@illespartners.hu
Telefon +36 (1) 332 1943
Fax +36 (1) 354 0110
Copyright 2018. Illés és Társai Ügyvédi Iroda.
Minden jog fenntartva.